Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej

W oficjalnym otwarciu Kameralnej Sceny Młodych im. Izabelli Melińskiej w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki (dawny MOK) uczestniczyli: zastępca burmistrza Dariusz Tracz, Elżbieta Winiarska i Jolanta Nord – aktorki Teatru Kacperek założonego przez Izabellę Melińską.