Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.