Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest PSONI Koło w Jarosławiu. 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – Jarosław 2019 – film POD24

Program Dnia Godności