Czytelniczy flash mob w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pełkiniach

Piękna, słoneczna pogoda zgromadziła w dniu 23 maja 2017 r. na boisku wielofunkcyjnym nauczycieli i uczniów SP oraz Gimnazjum w Pełkiniach na I czytelniczym flash mobie.
Chcąc podkreślić, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa książka, nauczyciele SP i Gimnazjum w Pełkiniach we współpracy z bibliotekarką szkolną zorganizowali plenerową akcję czytania książek jako drugi etap promocji czytelnictwa wśród uczniów po miesiąc wcześniej przeprowadzonej w szkole akcji: ,,Przyłapani na czytaniu”.
Zebranych uczniów i nauczycieli powitała szkolna bibliotekarka Lucyna Węgrzyn. Przedstawiła ona zasady i cel akcji czytelniczej oraz zachęciła wszystkich do udziału w niej. Uczniowie zaś zaprezentowali wymyślone przez siebie hasła promujące bibliotekę i czytelnictwo.
Akcję czytelniczą obserwował i nadzorował Dyrektor Szkoły mgr Leszek Szczybyło.
W ten niecodzienny sposób nauczyciele pragną kształtować u dzieci i młodzieży nawyk czytania w różnych miejscach, warunkach i w różnym czasie. Książkę można czytać prawie wszędzie pod warunkiem, że ma się ją przy sobie. Aby osiągnąć ten cel, należy już od najmłodszych lat przyzwyczajać dzieci do zabierania książek ze sobą na wycieczki, rodzinne wyjazdy czy wakacje. Zawsze gdzieś znajdzie się chwila, by móc przeczytać chociażby parę kartek.
Mając na uwadze, iż czytanie książek należy wpajać od wczesnego dzieciństwa, akcję czytelniczego flash mobu rozpoczęły dzieci z klas I – III. Czytały one swe ulubione bajki i baśnie. Kolejną grupą kontynuującą akcję byli uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy przynieśli ze sobą ciekawe książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na koniec gimnazjaliści wtopili się w karty swych pasjonujących opowieści w towarzystwie również czytających nauczycieli.
,,I czytelniczy flash mob” spotkał się z przychylnym i ciepłym przyjęciem zarówno przez uczniów, nauczycieli jak i Dyrektora Szkoły. W dobrych humorach i w wesołych nastrojach uczestnicy akcji powrócili na zajęcia szkolne. Mamy nadzieję, iż ta akcja czytelnicza wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych i będzie kontynuowana w następnych latach.

jaroslawinfo/nadesłane

Dodaj komentarz