Czy Kościół zmienia nauczanie o małżeństwie?

Dyskusja Kupczak-Terlikowski - plakat