Budżet miasta Jarosławia na rok 2019

Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia budżet na rok 2019.

25 stycznia 2019 roku Rada Miasta Jarosławia uchwaliła budżet dla Jarosławia na 2019 rok. Planowane dochody miasta to 166 mln złotych. Wydatki obliczone są na kwotę 177 mln złotych. Deficyt to ponad 11 milionów złotych.

Dodaj komentarz