75. rocznica powstania Armii Krajowej

Dziś 75. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Była ona najlepiej zorganizowaną i największą armią podziemną w okupowanej Europie. Stała się symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę, ale także symbolem męstwa, patriotyzmu i gotowości do ponoszenia ofiar dla dobra kraju. Tylko w podokręgu AK Rzeszów było 50 tysięcy żołnierzy./YouTube/

Dodaj komentarz