Dzisiaj : Urszuli Hilarego Jutro : Filipa Korduli

Nasze informacje

Jarosław i okolice

czwartek, 28 grudzień 2017 09:47

LX sesja Rady Miasta Jarosławia

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sesja RM Jarosławia Sesja RM Jarosławia YouTube

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 r.,
- z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 grudnia 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
7) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za pomocą innego instrumentu płatniczego,
8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław",
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
11) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
12) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VI Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 marzec 2018 09:32

Media

LX sesja Rady Miasta Jarosławia TP Media / Youtube

Wybrane zdjęcia

Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

Orsettich noca

Ratusz K.Mruk

Ratusz K.Muk

Back To Top