Nasze informacje

Jarosław i okolice

piątek, 19 październik 2018 08:25

LXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Zdjęcie ratusza w Jarosławiu Zdjęcie ratusza w Jarosławiu mim

Planowany porządek obrad LXXIV sesji Rady Miasta Jarosławia:

CZĘŚĆ I - ROBOCZA

 

godz. 9.00

I Otwarcie.

II Stwierdzenie prawomocności obrad.

III Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miasta Jarosława z dnia 27 września 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Jarosławiu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018,

6) w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

7) stanowisko Rady Miasta Jarosławia w sprawie poparcia wniosku o nadanie profesorowi Mieczysławowi Gębarowiczowi Orderu Orła Białego,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 780/LXXIII/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

V Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

CZĘŚĆ II - UROCZYSTA

 

godz. 12.00

VII Powitanie zaproszonych gości. 

VIII Wręczenie złotych odznak "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" pani Barbarze Bąk i pani Barbarze Maziarce.

IX Podsumowanie pracy Rady Miasta Jarosławia w latach 2014-2018 przez przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia.

X Wystąpienia zaproszonych gości.

XI Wręczenie podziękowań.

XII Zakończenie obrad.

LXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia cz.I - robocza.

 

Ostatnio zmieniany piątek, 19 październik 2018 08:43

Media

LXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia - cz.II uroczysta TP Media / YouTube

Wybrane zdjęcia

Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

Orsettich noca

Ratusz K.Mruk

Ratusz K.Muk

Back To Top