Dzisiaj: Pelagii Piotra
Urodzony w Jarosławiu w 1972 roku , absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na wydziale prawa, działacz KUKIZ'15 , kandydat na posła w wyborach parlamentarnych 2015 roku z ramienia KWW Kukiz'15
Dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pod tytułem: „GROŹBA KARALNA” napisał pod kierunkiem doc. dr Czesława Gofronia w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył studia podyplomowe. Aplikację sędziowską odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zawód wykonuje od roku 1985 świadcząc usługi dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek prawa handlowego. Obsługiwał Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Jarosławiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „PZZ” w Jarosławiu, Spółkę Agencji Rynku Rolnego w Jarosławiu, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział w Przeworsku. Jako syndyk prowadził postępowania upadłościowe. Opracował statuty i przygotował do rejestracji Stowarzyszenie im Ojca Pio w Radawie, Fundację „Pomocna Dłoń” w Jarosławiu. Prowadził procesy represjonowanych przez władze PRL za działalność opozycyjną i internowanych w okresie stanu wojennego. Udzielał charytatywnie porad i pomocy prawnej w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowych „Solidarność” Oddział w Jarosławiu , przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, przy parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu jak również w ramach programu „Bezpieczne Miasto” w Urzędzie Miasta Jarosław. Do 2002 roku wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim w Przeworsku, następnie w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Przeworsku. Od roku 2002 wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Adwokat Zdzisław Paszyński prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa gospodarczego.
Praktykę dziennikarską odbył w redakcji pism młodzieżowych. Przez pewnie czas prowadził w lokalnym radiowęźle jarosławskim harcerskie audycje. Współpracował z „ Życiem Przemyskim”, , harcerskim tygodnikiem „ Motywy”, pismem MKZ „Solidarność” w Jarosławiu „Do Rzeczy”, z „Głosem Jarosławia”, twórca i redaktor naczelny” Kuriera Jarosławskiego” współpracował z „ Gazetą Jarosławską”, w miesięcznikiem „ W Cieniu Kolegiaty”. W pracy dziennikarskiej zajmował się problematyką prawną, oraz społeczno- historyczną regionu. Opublikował : „ Poezja Ojca Jakuba”( 2003), Ojciec Ubogich i Sierot”(2007), Epitafia Harcerzy ZHP im Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939-1945” ( 2009), „ W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda”( 2013), „ Dzieła jednego życia. Pamięci księdza prałata Bronisława Fili”( 2013).

Wybrane z galerii

Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

Orsettich noca

Ratusz K.Mruk

Ratusz K.Muk

Urzędy i instytucje

Kościoły i parafie

Back To Top