Dzisiaj: Leona Ireneusza
redakcja

redakcja

23 06  2017 - 14 dywizjon artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu obchodził swoje święto. Msza Św., pokaz sprzętu wojskowego, odznaczenia oraz defilada to główne atrakcje tego dnia.

Uchwały: 

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji  w Jarosławiu za 2016 rok,

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za 2016 rok,

3)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2016 rok,

4)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

5)      w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,

6)      w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno - Ekonomiczną w Jarosławiu w zakresie realizacji projektów o charakterze miastotwórczym,

7)      w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, oś priorytetowa 1.ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

8)      w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach partnerskiego pn. „Dobra droga-lepsza dostępność" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020, Cel tematyczny 2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (DOSTPĘPNOŚĆ), Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury,

9)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

10)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

11)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.

Strona 1 z 21

Wybrane z galerii

Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

Orsettich noca

Ratusz K.Mruk

Ratusz K.Muk

Urzędy i instytucje

Kościoły i parafie

Back To Top