W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Jarosławia dnia 18 sierpnia b.r. Radni Miasta Jarosławia na wniosek burmistrza miasta - Andrzeja Wyczawskiego